В рамките на Стратегическия план на България за периода 2023-2027 г. са разработени и предложени 10 различни Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (Еко схеми).

kravi

Еко схемата за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни) е насочена към животновъди, които отглеждат говеда, биволи, овце и/или кози при спазване на принципите на биологичното земеделие, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. За да могат да получат подпомагане по еко схемата, земеделските стопани трябва да отглеждат най-малко 1 животинска единица (ЖЕ) от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури. На 1 ЖЕ стопанинът трябва да стопанисва минимум 0,3 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури. Изплаща се подпомагане само за животни, за които земеделският стопанин стопанисва земеделска площ, съответстваща на минимум 0,3 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури на 1 ЖЕ. Животните, с които се кандидатства, следва да са преминали периода на преход към биологично производство и да са сертифицирани като биологични. В интервенцията ще се изисква земеделските стопани да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща годината на кандидатстване въз основа на наличните данни в регистъра на биологичните оператори към тази дата. Индикативната ставка за периода 2023-2027 г. е планирана да бъде 238,01 евро/ЖЕ годишно за целия период. Планира се бюджетът по интервенцията да нараства ежегодно, което съответства на целите за увеличение на биологичното производство всяка година в периода 2023-2027 г. при запазване на размера на индикативната ставка. По интервенцията са заложени следните бюджетни стойности: 2023 г. – 4 201 352,52 евро; 2024 г. – 4 402 708,98 евро; 2025 г. – 4 612 871,81 евро; 2026 г. – 4 833 269,07 евро; 2027 г. – 5 064 138,77 евро.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.