Месец: април 2022

Обсъждане на Наредбата за детските храни за кърмачета и малки деца

Министерството на земеделието публикува проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и…

БАБХ с акция за нелегална търговия в интернет с пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира случаи на нелегално предлагане на неразрешени на територията на Република България продукти за растителна защита (ПРЗ), с етикети на чужди езици, в…

Над 115 млн. долара са необходими за предотвратяване на продоволствената криза в Украйна

Около 115,4 милиона долара са спешно необходими, за да се предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията с продоволствената криза и прекъсване на веригите за доставки на храни в Украйна. Това се…

Еко схемата за намаляване използването на пестициди

Еко схемата за намаляване използването на пестициди в периода 2023-2027 г. е насочена към опазване и подобряване на качеството на водите, поддържане на благоприятното състояние на почвите и редуциране на…