Центърът за оценка на риска по хранителната верига кани научни работници и специалисти да участват в научната конференция под надслов „Здрави растения – здрава храна“. Конференцията ще се състои на 27 април 2021 г. от 9.00 часа като виртуално събитие. Не се изисква такса за участие.

konferenciq

Регистрацията за участие и изпращането на резюмета на докладите ще се извършва онлайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA, на адреса – https://focalpointbg.com/?event=8
Изисква се участниците да направят своята онлайн регистрация в срок до 15 март на посочения линк.

Ето и основните аспекти на онлайн конференцията:

  • Икономически важни вредители за България – традиционни и алтернативни подходи за контрол.
  • Употребата на продукти за растителна защита с оглед опазване на екосистемите, биоразнообразието и изграждане на устойчиво земеделие.
  • Замърсяване на почвите с химични замърсители и възможности за очистването им чрез растения.
  • Биологично земеделие – настояще и бъдеще.
  • Създаване на нови устойчиви сортове култури.
  • Климатичните промени и отворената търговия – предпоставка за навлизане на нови вредители по растенията.
  • Ролята на горите за опазване на екосистемите и биоразнообразието.
  • Генетично модифицирани организми – нови възможности за подобряване здравето на растенията.
  • Нови вредители, нови методи за идентификация и мерки за предотвратяване навлизането им в Европа.
  • Инвазивни чужди видове – нарастваща заплаха за биологичното разнообразие в Европа и България.

Продължителността на всеки доклад (презентация) не трябва да надхвърля 15 минути.

При наличие на подадени заявки за представяне на доклади, надвишаващи максимално допустимия брой, съобразно времевата рамка на конференцията, в програмата на конференцията ще бъдат включени с предимство доклади, чиито заявки са подадени с по-ранна дата.

Има изисквания при офрмяне на резюметата. То трябва да бъде в обем до 200 думи, font size 12, на български и на английски език. Под текста се включват до 5 ключови думи (Key words), font size 12, Italic. Заглавие – с главни букви, без съкращения, Times New Roman, font size 12, centered, bold. Името и фамилията на автора (авторите) се изписват с главни и малки букви, Times New Roman, font size 12, centered, bold, в следния ред – име, институция, име на града и държавата, електронна поща на водещия автор, след което се изписват същите данни за останалите автори от колектива.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.