Реформата на земеделската политика на ЕС е факт. Парламентът и Съветътпостигнаха политическо споразумение за новата Обща селскостопанска полтика, която включва:
  • Повече подкрепа за тези, които прилагат климатични и екологични практики
  • 10% от националните директни плащания отиват за подпомагане на малки и средни ферми
  • Ще има индивидуални мерки за подпомагане на фермерите да се справят с кризи
  • Повече прозрачност за изразходването на средствата от ЕС, по-високи санкции за повтарящи се нарушения

niva-zemq-nasajdeniq

Преговарящите от Парламента и Съвета постигнаха неофициално политическо споразумение по три закона на ЕС, които ще управляват политиката на ЕС за земеделието 2023-2027 г. Преговарящите одобриха политическа промяна, която трябва да приспособи селскостопанската политика на ЕС по-добре към нуждите на отделните държави-членки, но те настояват, че селскостопанската политика на Европейския съюз също трябва да остане обща. Новите правила предвиждат националните правителства да изготвят стратегически планове, които Комисията ще одобри, като посочват как възнамеряват да изпълняват целите на ЕС на място. Комисията ще проверява тяхното изпълнение, както и съответствието им с правилата на ЕС.


Насърчаване на по-добри екологични показатели за фермите в ЕС

Благодарение на евродепутатите, запазването и укрепването на биологичното разнообразие в ЕС и спазването на ангажиментите на Европейския съюз по Парижкото споразумение ще се превърне в една от целите на бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Парламентът също така гарантира, че при оценката на националните стратегически планове Комисията трябва да провери техния принос към ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата и целите на стратегиите на ЕС за „От фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие до 2030 г.

Парламентът настоява за засилване на задължителните климатични и екологични практики, така наречената условност, които всеки земеделски производител трябва да кандидатства, за да получи пряка подкрепа. На всичкото отгоре евродепутатите накараха правителствата на ЕС да отделят най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата и, като общо правило, поне 25% от бюджета за директни плащания за еко-схеми, което би било доброволно, но би увеличило доходите на фермерите.


Повече пари за малки ферми и млади фермери и по-добри условия на труд

Евродепутатите гарантираха, че поне 10% от националните преки плащания ще трябва да бъдат използвани за подпомагане на малки и средни ферми. За тази цел държавите-членки могат да използват преразпределително допълващо плащане или да решат постепенно да намаляват годишните директни плащания за земеделски производители над 60 000 евро и да ги ограничат на 100 000 евро. Ако се въведе такава схема, националните правителства могат да позволят на земеделските производители да приспадат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намаляване.

Държавите от ЕС биха могли да използват поне 3% от своите бюджети за ОСП за подпомагане на млади фермери. Подкрепа за нови фермери може да бъде предоставена от финансиране за развитие на селските райони.

Евродепутатите настояха и за по-силна защита на правата на земеделските работници. Те вкараха Съвет на борда за създаване на механизъм за свързване най-късно от 2025 г. на националните инспекции по труда с разплащателните агенции за ОСП, за да санкционират нарушенията на трудовите правила на ЕС.

 

Подпомагане на фермерите да се справят с рисковете и кризите

По време на преговорите Парламентът настояваше за по-нататъшни мерки, които да помогнат на фермерите да се справят с рисковете и потенциалните бъдещи кризи. Те въведоха мерки, за да гарантират, че пазарът ще бъде по-прозрачен и по-добре подготвен за потенциални турбуленции и че практиките, целящи по-високи стандарти за опазване на околната среда, здравето на животните или хуманното отношение към животните, ще бъдат освободени от правилата за конкуренция. Съществуващият резерв за кризисни ситуации, подпомагащ земеделските производители с нестабилност на цените или пазара, ще бъде превърнат в инструмент в постоянен с подходящ бюджет.


Повече прозрачност за защита на еврофондовете и по-високи санкции при многократни нарушения

Евродепутатите настояха за по-голяма прозрачност на крайните бенефициенти на субсидиите от ЕС и гарантираха, че държавите-членки ще получат достъп до инструмента за извличане на данни на ЕС, за да избегнат заобикалянето на правилата на ЕС и да защитят надлежно европейските фондове.

Парламентът също така се увери, че тези, които многократно не спазват изискванията на ЕС (напр. относно околната среда и хуманното отношение към животните), ще бъдат изправени пред засилени санкции.

 

Следващи стъпки

След политическото споразумение текстът все още трябва да бъде прецизиран технически и правно. След това ще трябва да бъде одобрен от Парламента – първо от Комитета по земеделие и след това от пълния състав на Парламента – и от Съвета, за да влезе в сила. Новите правила на земеделската политика на ЕС трябва да бъдат приложими от 1 януари 2023 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.