Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ на ползването на дивата свиня от 2017 до 2021 г. С оглед усложнената епизоотична обстановка от болестта Африканска чума по свинете, за периода бяха предприети редица мерки от ловностопанска гледна точка за редуциране плътността на дивата свиня до приемливи нива от 0,3-0,5 бр. на 100 ха. Анализът показва, че общо за страната изискването в национален мащаб е изпълнено.

diva-svinq

Поради спецификата си груповият лов провокира миграции на дива свиня на големи разстояния като по този начин ускорява разпространението на АЧС. По тази причина и за да бъде дадена по-голяма възможност за възстановяване на запасите на вида, Изпълнителна агенция по горите предлага намаляване на броя на излетите за групово ловуване на дива свиня за сезон 2021/2022 г. Едновременно с това трябва да продължат да се съблюдават мерките за биосигурност по отношение недопускане разпространението на АЧС.

През 2017 г. запасите на дивата свиня у нас бяха стабилни, като таксационните данни отчетоха численост от 94 865 бр. Този запас се явяваше с 1/3 над допустимия (63 322 бр.), като общият план за ползване в страната бе определен в размер на 63 002 бр. или 66% от пролетните запаси. С оглед усложнената епизоотична обстановка, през 2018 г. в България бяха предприети редица мерки от ловностопанска гледна точка за редуциране плътността на дивата свиня до приемливи нива от 0.3-0.5 бр./100 ха. На фона на взетите мерки за редуциране на запаса на дивата свиня в страната, данните за реализираното ползване на вида за 2018 г. сочат, че са отстреляни 45 395 диви свине, при запас 100 065 бр. и план за ползване 81 481 броя. Това представлява 56% от плана.

С цел финансовото облекчаване на ловците и стимулирането на индивидуалното ловуване на дива свиня, цената на разрешителните за индивидуален лов (съгласно заповед № РД 48-8/26.01.2018 г. на министъра на ЗХГ) беше намалена от 30 на 1 лев.
Намалени бяха и минималните цени за ползване на дива свиня по линията на организирания ловен туризъм: при индивидуален лов – за отстреляна дива свиня до 1 г. – 0 €, за отстреляна дива свиня от 1 до 2 г. – 0 €, за отстреляна женска над 2 г. – 100 €, съгласно заповед № РД 48-56/29.06.2018 г. на министъра на ЗХГ; при групов лов – за отстреляна дива свиня до 1 г. – 0 €, за отстреляна дива свиня от 1 до 2 г. – 0 €, за отстреляна женска над 2 г. – 100 €, съгласно заповед № РД 48-62/18.07.2018 г. на министъра на ЗХГ.

Независимо от предприетите законови и финансови облекчения от страна на МЗХГ от гореизложените данни е видно, че предвидените цели не бяха изпълнени на 100%, което от своя страна доведе до по-голям риск от разпространение на АЧС в страната.
За 2019 г. ползването на дивата свиня бе определено на 83% от запаса или 81 286 бр. Предвиденото ползване е както следва: в държавните ловностопански райони – 24 251 бр., в дивечовъдните участъци към СЛРБ и ловните дружини – 57 035 бр.

Изпълнението на плана за отстрел на дива свиня за 2019 г. е незадоволителен, като повечето стопанисващи дивеча в регионалните дирекции по горите имат реализирано ползване под 50%, а плътността на запаса на дивата свиня е 0,6 бр. на 100 ха.

През 2020 г. пролетната таксация на дивата свиня отчете драстично намаление на запасите с около 50% спрямо предходната година вследствие разпространението на АЧС в цялата страна. Общо за календарната година бяха потвърдени 533 случая на АЧС при диви свине. Географското разпространение на вируса у нас през 2020 г. показа висока наситеност в околната среда, което от своя страна оказа влияние за запазването на целогодишното индивидуално ловуване, включително лов с капани, както и осигуряване на заплащане за всяка отстреляна индивидуално дива свиня или намерен труп на този вид дивеч.

През 2021 г. тенденцията за намаляване на запасите на дивата свиня продължава да се запазва, като таксацията отчита 20% спад в числеността на вида спрямо 2020 г. Планираното ползване за сезон 2021/2022 г. е в размер на 81% от пролетните запаси.

До 20.05.2021 г. констатираните огнища на АЧС в страната за календарната година са 113 броя, като са отчетени 291 бр. заразени с вируса диви свине. Вземайки предвид продължаващият отпад вследствие разпространението на заболяването, необходимо е да бъде изготвен анализ на плътността на популацията на дивата свиня у нас, с оглед цялостната стратегия за стопанисване на вида в бъдеще в епизоотични условия.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.