Категория: Новини

Зелено агро шоу в Полша

На 21 и 22 май в Полша ще се проведе изложението „Зелено агро шоу“, което е посветено на модерната технология за висококачествен зелен фураж за едър рогат добитък. Освен среща…

Стартира прием по процедура за техническа помощ от ПМДР

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“ – РА – междинно звено по ПМДР; звено „Сертификация на…

Еко схема за поддържане на трайните насаждения

Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите. Екологичните…

Провежда се изложението за агротехника край Стара Загора

Четиринадесетото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО се провежда от 16 до 20 май на летището край Стара Загора. Организира се от Българската асоциация на търговците на агротехника,…