Категория: Отрасли

Еко схема за поддържане на трайните насаждения

Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите. Екологичните…

Прием за събиране на реколтата на зелено в лозарството

От 17 май до 27 май 2022 г. се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019…

До 15 юни прием за застраховане на винени лозя

От 16 май до 15 юни 2022 г. гроздопроизводителите могат да подават заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския…

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия при сливови дръвчета

„Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в сливова овощна градина“ е темата на информационно-обучителен семинар, който ще се проведе на 11 май 2022 г. (сряда) в с. Ралево, общ. Плевен, обл. Плевен…