Категория: Гори, Лов и Риболов

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за инвестиции в лесовъдство

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 –…

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за щети от пожари в горите

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,…

Обсъждане на проект на изменение на подмярка „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции…

Учени разработват анестезия за риби с етерични масла

Институтът по рибарство и аквакултури (ИРА) – Пловдив към Селскостопанска академия с нови проекти. Гл. ас. Василка Кръстева от Института разказва, че видовете риби, които се отглеждат в базата на…

Организират почистване на Странджа

Почистване на природен парк „Странджа“ организират от екологичното сдружение „За Земята“. То ще се състои в периода 29 април и 2 май, съобщиха от неправителствената организация. Чистенето ще е съсредоточено…

Допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. България настояваше за подобно предложение от страна на ЕК и позицията й беше широко представена на всички проведени срещи през…

Разрешиха любителския риболов през тъмната част на деня

Според Закона за рибарството и аквакултурите и във връзка с одобрен доклад от изпълнителния директор на Агенцията по рибарството, земеделският министър издаде заповед, с която регламентира нощния любителски риболов по…