Категория: Овощарство

Еко схема за поддържане на трайните насаждения

Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите. Екологичните…

Прием за събиране на реколтата на зелено в лозарството

От 17 май до 27 май 2022 г. се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019…

До 15 юни прием за застраховане на винени лозя

От 16 май до 15 юни 2022 г. гроздопроизводителите могат да подават заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския…

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия при сливови дръвчета

„Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в сливова овощна градина“ е темата на информационно-обучителен семинар, който ще се проведе на 11 май 2022 г. (сряда) в с. Ралево, общ. Плевен, обл. Плевен…

Тръгна прием по схемата за пропаднали площи

От днес, 3 май 2022 г. започна приемът на заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на…

Еко схема за зелено торене и органично наторяване в Стратегическия план

Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване) в периода 2023-2027 г. е насочена към запазване и повишаване на количеството на хранителни…

Агрометеорологична прогноза 16-21 април

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Прогнозираното рязко застудяване през първата половина от периода, на места с отрицателни минимални температури, ще повиши риска за повреди по…

ЕК и държавите членки да гарантират продоволствената сигурност

„България подкрепя целите на Зеления пакт и произтичащите от него стратегически документи, но в краткосрочен и средносрочен план те следва да бъдат внимателно преосмислени през призмата на гарантирането на достатъчно…

3 млн. лв за компенсации на стопаните от природни бедствия

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс за 2022 г. от 3 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури,…