Категория: Растениевъдство

Еко схема за поддържане на трайните насаждения

Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите. Екологичните…

ЕК забранява употребата на открито на инсектицида сулфоксафлор

Европейската комисия потвърди, че предстои да бъде забранена употребата на открито на инсектицида сулфоксафлор в ЕС. Изпълнявайки ангажимента си за защита на опрашителите и изграждане на устойчиви хранителни системи, Европейската…

От 16 май лозарите могат да застраховат реколтата от винено грозде

Oт 16 май до 15 юни 2022 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на…

Удължава се срокът за регистриране на тютюнопроизводителите

Министърът на земеделието издаде Заповед за удължаване срока за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за…

Тръгна прием по схемата за пропаднали площи

От днес, 3 май 2022 г. започна приемът на заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на…

До 20 май стопани кандидатстват за Ковид помощта

От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното…

Еко схема за зелено торене и органично наторяване в Стратегическия план

Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване) в периода 2023-2027 г. е насочена към запазване и повишаване на количеството на хранителни…

Агрометеорологична прогноза 16-21 април

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Прогнозираното рязко застудяване през първата половина от периода, на места с отрицателни минимални температури, ще повиши риска за повреди по…