Категория: Селски райони

Проект на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Министерството на земеделието публикува Проекта на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Версия 1.0 на Стратегическия план за земеделието на България е достъпна…

Заповед за подмярка 7.2 от ПРСР – обществено обсъдане

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Проект на Доклад и Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните…

ЕК с проучване за визията на селските райони

Най-голямата потребност в селските райони е транспортната инфраструктура, сочи най-новото проучване на Евробарометър в целия ЕС относно нуждите на селата. Допитването е проведено от 9 до 18 април 2021 г.,…

ЕК: ОСП подкрепя доходите на стопаните

Прякото подпомагане по линия на Общата селскостопанска политика допринася значително за стабилизиране на доходите на земеделските стопанства, като роля имат директните плащания и подпомагането на районите с природни ограничения. Пазарните…

Европейците с виждания за селските райони

Подобрената инфраструктура, особено по отношение на обществения транспорт, е сред най-належащите нужди за селските райони. Селското стопанство се разглежда като сектор, допринасящ най-много за селските райони. Това са някои от…

Промяна в Наредба № 4 от 2018 г. за плащанията по ПРСР

Министерството на земеделието пусна за публично обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане,…

ЕК с проучване за ОСП и селата

Чрез своите различни мерки и инструменти Общата селскостопанска политика (ОСП) може да допринесе за балансирано териториално развитие и подобряване на социално-икономическото и социалното приобщаване. Резултатите обаче варират значително в зависимост…

Стартира мярката за широколентов интернет в селата

Стартира мярката за изграждане на широколентов интернет в малките населени места по Програмата за развитие на селските райони. Целта е в страната да се постигане 100% покритие за достъп от…