Категория: ПМДР

Стартира прием по процедура за техническа помощ от ПМДР

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“ – РА – междинно звено по ПМДР; звено „Сертификация на…

Прием по мярката за продуктивни инвестиции в аквакултурите от ПМДР

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез…

Прием по процедура „Техническа помощ“ от ПМДР

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР 2014-2020) кани дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерство на земеделието в качеството и на бенефициент, да представят проектно…

ПМДРА и Доклад за ЕО – обществено обсъждане

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Доклад за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027, както и самата Програма работен вариант 2. Срокът за…

Ръководство по ПМДР за проекти в мониторинг

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изготви ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 2014 – 2020). То съдържа детайлна информация за задълженията на…

Измениха мярка „Техническа помощ“ от ПМДР

Одобрено е изменението на условията за кандидатстване по процедура BG14MFOP001-7.003 „Техническа помощ“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Процедурата има за цел да осигури ефикасното използване…

Доклад за екологична оценка на ПМДР – обсъждане

В изпълнение на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Управляващият орган на Програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“…

Обществено обсъждане на работната програма на ПМДР за 2022 г.

8 мерки от Програмата за морско дело и рибарство се предвижда да бъдат отворени за проектни предложения през 2022 г. Това става ясно от Индикативната годишна работна програма за следващата…

Рибари с писмо до МЗХГ заради отказ от финансиране по Covid мерките

От Асоциация „БГ ФИШ“ са изпратили писмо до Георги Събев, заместник-министъра на земеделието, храните и горите. В него браншовиците визират списъка на проектните предложения на производителите на аквакултура, които не…