Категория: ПРСР

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за инвестиции в лесовъдство

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 –…

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за щети от пожари в горите

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,…

Обсъждане на проект на изменение на подмярка „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции…

Обществено обсъждане на процедура за проекти от Напоителни системи

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на „Проектни предложения от „Напоителни системи“ за…

Стопаните получиха 450 млн. лева за зелени директни плащания

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 449 827 050,99 млн. лв. за Кампания 2021 по Схемата за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, така…

Ясна е ставката за подпомагане за зелените директни плащания

Със заповед на министъра на земеделието e определен размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и…