Категория: ТОП4

Прием за събиране на реколтата на зелено в лозарството

От 17 май до 27 май 2022 г. се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019…

Агропрогноза за май

НИМХ: През първото десетдневие на май развитието на земеделските култури ще протича с по-забавени темпове при средноденонощни температури под климатичните норми. В началото на месеца, във високите котловинни полета не…

Учени разработват анестезия за риби с етерични масла

Институтът по рибарство и аквакултури (ИРА) – Пловдив към Селскостопанска академия с нови проекти. Гл. ас. Василка Кръстева от Института разказва, че видовете риби, които се отглеждат в базата на…