Федерацията на независимите синдикати от земеделието, заедно с европейската федерация на синдикатите в земеделието, храните и туризма работят целенасочено за отстояване на справедливо, устойчиво и зачитане правата на работниците. Те се обединиха в общ европейски документ, който е изпратен до българските министри на земеделието и на  заетостта и социални въпроси. Цели се  лобиране за защита на позицията на синдиката при дискусията в заседанията на министрите. Ангажирани са националните им представители в Европейския парламент от различни политически групи. Необходима е  по-справедлива и социално отговорна Обща селскостопанска политика на Европа.

niva-bali

Настояванията на сидиката са за обвързване на субсидиите за земеделските стопанства със заетостта и защитата на работещите в тях. Иначе казано да се спре подпомагането на стопанства, които не зачитат правата на работещите и не спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, свързани с трудовото законодателство и договореностите в колективните договори. Това е не само етично правилно, но е принос и към защита от нелоялна конкуренция на всички онези фермери, които зачитат правата на работниците и трудовите стандарти.

Секторът на селското стопанство в ЕС е традиционно известен с ниските заплати, висок процент на трудови злополуки и заболявания, тежки експлоататорски практики към огромен дял работници, особено мигранти и сезонни работници както от ЕС, така и от трети страни, тежки и неприемливи условия на живот. Поради спецификата на трудовия процес селскостопанските работници по правило нямат достъп до програми за обучение и преквалификация, а достъпът им до контрол по БЗР, информация или подкрепа от страна на синдикатите е силно ограничен. Всичко това описва мрачната, но действителна картина на селскостопанските работници в много страни, които стават жертва на ширеща се експлоатация, включително престъпни практики и форми на съвременно робство. Една немалка част от тях са наши съграждани – български сезонни работници. Тази ситуация обслужва социалния дъмпинг и липсата на социален прогрес. А това засяга всички по веригата – и работници, и фермери, и потребители, посочват от ФНСЗ.

През последните няколко месеци синдикатите са окуражени от собеното внимание на Европейския парламент и Европейската комисия към „важността на земеделските работници и тези в хранителната промишленост, декларирано в поредица от документи в последните няколко месеца (Резолюция на ЕП/19.06.202 за защита на сезонните работници в условия на Covid-19, стратегията „От фермата до вилицата”, Насоки на Европейската комисия за сезонните работници) и декларирания ангажимент „да се смекчат социално-икономическите последици, засягащи хранителната верига, както и да се гарантира спазването на основните принципи, залегнали в Европейския стълб на социалните права. Припомняме отново и позицията на двамата комисари Николас Шмит (ГД Заетост) и Я. Войчеховски (ГД АГРИ), че включването на трудовите стандарти в ОСП може да реши сериозните и от години трупани проблеми с работниците в земеделието. Напомняме и Препоръките на Комисията към държавите членки при разработването на Националните стратегически планове(т.1.3.) за „… осигуряване на защита на селскостопанските работници, особено на тези с несигурна, сезонна и недекларирана заетост, ще играе важна роля за постигане на зачитане на правата, залегнали в законодателството.“, с което ще се осигури справедливост на хранителната система/верига на ЕС, предвидено в стратегическия документ „От фермата до вилицата“.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.