Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе важни решения за прилаганите схеми в агросектора, а именно – звеното отпуска над 2,6 млн. лева за борба с вредителите и 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г., одобрени са 70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици и 24 млн. лева по de minimis за изхранване на животните, отпускат се и 12,5 млн. лв. за финансиране на одобрени проекти по инвестиционни схеми за подпомагане.

dfz-sgrada

500 000 лв. са парите по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец в оранжерии. През 2022 г. размерът на ставката за подпомагане нараства от 2500 лв./ха с ДДС на 3000 лв./ха с ДДС. 

2 160 000 лева ще получат земеделските стопани по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.
Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100% от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи. Помщта през 2022 г. ще бъде увеличена от 850 лв./ха, с включен ДДС на 1 020 лв./ха, с включен ДДС. 

7 400 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Размерът на ставката за 2022 г. е увеличен от 270 лв./ха с ДДС на 324 лв./ха с ДДС за пролетния етап и съответно за есенния етап – от 100 лв./ха с ДДС на 120 лв./ха с ДДС. Помощта се предоставя за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите. Средствата, които се предоставят за първия етап от помощта, са за продукти за контрол на вредителите, съгласно Националната програма по трайни насаждения през зимния сезон. При втория етап следва да покрият част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад и гниене на листата. 

Общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2022 г. Финансовият ресурс е по 35 млн. лв. за всяка схема – „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Помощта по двете схеми за хуманно отношение се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

24 000 000 лв. са парите по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки за 2022 г. На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3). Предвидените ставки за подпомагане са:

• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;

• до 45 лв. за млечни крави в планински райони;

• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

• до 55 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;

• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;

• до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.

Одобрени са общо 12,5 млн. лева по инвестиционни схеми за държавни помощи за 2022 г. 10 млн. лева са предвидени за схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Със средствата ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от предходни приеми, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2022 г. по схемата. По схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” се разпределят 2,5 млн. лева. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от предходни приеми, а остатъкът може да се използва за изплащане на държавната помощ за реализирани проекти от предстоящия нов прием за 2022 г.

Предстои ДФ „Земеделие“ съвместно с Министерство на земеделието да изготви указания за отпускане на помощите.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.