Днес отбелязваме Световния ден срещу генно модифицираните организми. Целта – насочване на общественото внимание към въпроса. Хората, които се включват в инициативата, целят да покажат несъгласие основно със сегашната политика на Европейския съюз и САЩ за толерантност към отглеждането на ГМО култури.

laboratoriq-eprovetki

Генетично модифициран организъм, съкратено ГМО е организъм, чиито гени са умишлено, изкуствено променени от човека. 

В Европейския съюз съществува директива 2001 за съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда.

В България според Закона за генетично модифицирани организми се забранява освобождаването на ГМО в околната среда и тяхното отглеждане в страната.

С последните изменения и допълнения в Закона за генетично модифицирани организми (обн. ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.) в България се въвежда тотална забрана за всякакво освобождаване в околната среда и отглеждане на ГМО, включително на ГМО разрешени за пускане на пазара на ЕС с цел отглеждане.

Досега съществуващата забрана по чл. 80 за освобождаване на ГМО в околната среда (за полеви опити) беше допълнена и със забрана за отглеждане на ГМО за каквито и да било други цели.

Чл. 80. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 25 от 2010 г.) Забранява се отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО, включително по реда на раздел II и раздел III от глава четвърта на този закон в следните територии:

  • в границите на защитените територии по Закона за защитените територии и в границите на защитените зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
  • на отстояние по-малко от 30 км от границите на териториите по т. 1;
  • на отстояние по-малко от 10 км от стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството;
  • на отстояние по-малко от 7 км от площи с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция;
  • на отстояния по-малки от тези, посочени в приложение № 2, по отношение на площи с традиционен начин на производство.

Картата на защитените зони и 30 километровия буфер около тях показва, че забраната на практика покрива цялата територия на България

В Министерството на околната среда и водите съществуват регистри относно ГМО.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.