Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. България настояваше за подобно предложение от страна на ЕК и позицията й беше широко представена на всички проведени срещи през последния месец. Комисията беше информирана за състоянието на сектора в България и се съобрази с необходимостта от спешни мерки в рамките на Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и риборство.

riba-ribolov

На 13 април Европейската комисия предложи втори пакет от кризисни мерки в подкрепа на рибарството и аквакултурите. Предвижда се законодателно изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014—2020 г., което ще даде възможност за допълнителни кризисни мерки в подкрепа на секторите на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз в контекста на нахлуването на Русия в Украйна. Това допълва първия пакет от кризисни мерки, приет на 25 март 2022 г. в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) 2021—2027 г. Той включва финансова компенсация за допълнителни разходи, за пропуснати приходи и за съхранението на продукти, както и за временното преустановяване на риболовни дейности, където понастоящем те не са безопасни.

На Съвета по селско стопанство и рибарство на 21.03.2022 г. министърът на земеделието д-р Иван Иванов защити позицията страната ни за нуждата от навременно обезщетение на операторите в сектора и чрез двата инструмента – ПМДР и бъдещата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА). На 30.03.2022 г. Управляващият орган на ПМДР участва в три срещи, организирани от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към ЕК във връзка с възможностите за прилагане на спешни кризисни мерки за подпомагане на сектор „Рибарство“ предвид критичната ситуация с цените на горивата, електроенергията и суровините, както и с извънредните обстоятелства в Украйна. На тях ясно беше изразена позицията на България за необходимостта да се отключат възможности за кризисни мерки по текущата програма.

С изменението на Регламент (ЕС) № 508/2014 за ЕФМДР г. държавите членки ще имат възможността да предоставят бързо финансова подкрепа за допълнителните разходи и икономическите загуби, произтичащи от кризата, и по-конкретно:

▪ Финансова компенсация за временното преустановяване на риболовни дейности, където военната агресия на Русия срещу Украйна застрашава сигурността на риболовните операции. За тази компенсация не се прилага финансовият таван и максималният срок, определен за другите случаи на временно преустановяване;

▪ Финансова компенсация за организации на производители, които съхраняват на склад продукти от риболов или аквакултури в съответствие с механизма за съхранение в Регламент (ЕС) № 1379/2013 (обща организация на пазарите);

▪ Финансова компенсация за операторите в сектора на рибарството и аквакултурите (включително преработвателния сектор) за пропуснатите от тях приходи и за допълнителните разходи, които са понесли поради смущенията на пазара, причинени от военната агресия на Русия срещу Украйна и последиците от нея за веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Разходите за тези мерки ще бъдат допустими със задна дата, считано от 24 февруари 2022 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.