Европейската комисия прие 3 нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови правила за овладяване на предизвиканото от ЕС обезлесяване, както и нови правила за улесняване на превоза на отпадъци в ЕС с цел стимулиране на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни отпадъци и свързаните с отпадъците предизвикателства пред трети държави. Комисията представя също така нова Стратегия за почвите с цел възстановяване, устойчивост и подходяща защита на всички европейски почви до 2050 г. С предложенията Комисията представя инструментите за преминаване към кръгова икономика, опазване на природата и за повишаване на екологичните стандарти в Европейския съюз и по света.

gora

Комисията предлага нов Регламент за ограничаване на обезлесяването и деградацията на горите. Само в периода от 1990 г. до 2020 г. светът е изгубил 420 млн. хектара гори – площ, по-голяма от територията на Европейския съюз. Чрез предложените нови правила ще се гарантира, че продуктите, които гражданите на ЕС купуват, използват и потребяват на пазара на Съюза, не допринасят за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб. Основният двигател на тези процеси е разрастването на селското стопанство, свързано със суровини като соя, говеждо месо, палмово масло, дървесина, какао и кафе, както и някои от производните им продукти.

В Регламента се определят задължителни правила за комплексна проверка на дружествата, които искат да продават тези стоки в ЕС, за да се гарантира, че на пазара на Съюза са разрешени само законни и несвързани с обезлесяване продукти. Комисията ще използва система за сравнителен анализ за оценяване на държавите и тяхното равнище на риск от обезлесяване и деградация на горите, свързани с включените в обхвата на регламента стоки.

Комисията ще засили диалога с други държави, които са големи потребители, и ще се ангажира на многостранно равнище с цел обединяване на усилията. Очаква се благодарение на новите правила да бъдат намалени емисиите на парникови газове и загубата на биологично разнообразие чрез насърчаване на потреблението на несвързани с обезлесяване продукти и намаляване на въздействието на ЕС върху обезлесяването и деградацията на горите в света. И накрая, мерките срещу обезлесяването и деградацията на горите ще се отразят положително на местните общности, включително на най-уязвимите групи, като коренното население, които разчитат в голяма степен на горските екосистеми.

Съгласно преразгледания Регламент относно превозите на отпадъци Комисията изпълнява целите в областта на кръговата икономика и нулевото замърсяване, като предлага по-строги правила за износа на отпадъци, по-ефективна система за движението на отпадъци като ресурс и решителни действия срещу трафика на отпадъци. Износът на отпадъци в държави извън ОИСР ще бъде ограничен и ще се позволява само ако трети държави искат да приемат някои отпадъци и могат да ги управляват по устойчив начин. Износът на отпадъци в държави от ОИСР ще бъде наблюдаван и може да бъде преустановен, ако предизвиква сериозни екологични проблеми в държавата на местоназначение. Съгласно предложението всички дружества от ЕС, които изнасят отпадъци извън Съюза, следва да гарантират, че съоръженията, които получават техните отпадъци, подлежат на независим одит. Необходимо е резултатите от одита да показват, че тези съоръжения управляват отпадъците по екологосъобразен начин.

В рамките на ЕС Комисията предлага установените процедури да бъдат значително опростени, като се улесни повторното навлизане на товари с отпадъци в кръговата икономика, без да се намалява необходимото равнище на контрол. Това спомага за намаляване на зависимостта на ЕС от първични суровини и подкрепя декарбонизацията на промишлеността на Съюза с оглед на постигането на неговите цели в областта на климата. С новите правила превозът на отпадъци навлиза в цифровата ера чрез въвеждане на електронен обмен на документи.

С Регламента относно превозите на отпадъци допълнително се укрепват действията срещу трафика на отпадъци — една от най-сериозните форми на престъпление спрямо околната среда, тъй като незаконните товари потенциално включват 30% пратки с отпадъци на стойност 9,5 млрд. евро годишно. Подобряването на ефикасността и ефективността на режима за правоприлагане включва създаване на група на ЕС за правоприлагане в областта на превозите на отпадъци, даване на правомощия на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да подкрепя транснационални разследвания на държави от ЕС във връзка с трафика на отпадъци, както и предоставяне на по-строги правила относно административните санкции.

И накрая, Комисията представя и нова Стратегия на ЕС за почвите — важен резултат от Европейския зелен пакт и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. за борба с кризите, свързани с климата и природата. Почвите в добро състояние са основата за 95% от храната, която консумираме, те са дом на 25% от биологичното разнообразие в света и най-голямото въглеродно депо на планетата. Но 70% от почвите в ЕС не са в добро състояние. В стратегията се определя рамка с конкретни мерки за опазване, възстановяване и устойчиво използване на почвите и се предлага набор от доброволни и правно обвързващи мерки. Целта на стратегията е да се увеличи въглеродът в почвата на земеделските земи, да се води борба с опустиняването, да се възстановят деградиралите земи и почви и да се гарантира, че към 2050 г. всички почвени екосистеми ще бъдат в добро състояние.

В стратегията се призовава да се осигури същото ниво на защита на почвите, каквото имат водата, морската среда и въздухът в ЕС. Това ще стане чрез предложение до 2023 г. за нов закон за здравето на почвите, след като бъде извършена оценка на въздействието и консултация на широка основа със заинтересованите страни и държавите от ЕС. Чрез стратегията също така се мобилизират необходимите финансови ресурси, обществена ангажираност и споделени знания и се насърчават устойчиви практики за управление на почвите и мониторинг, като се подкрепя амбицията на ЕС за действия в областта на почвите в световен мащаб.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.