Европейската комисия прие нова Стратегия на ЕС за горите до 2030 г., водеща инициатива по европейския зелен договор, която се основава на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. Стратегията допринася чрез пакет от мерки, предложени за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. и неутралност на климата през 2050 г. в ЕС. Това ще помогне на ЕС да изпълни ангажимента си за подобряване на отстраняването на въглерод чрез естествени поглътители съгласно Закона за климата. Разглеждайки всички социални, икономически и екологични аспекти, Стратегията за горите има за цел да осигури многофункционалността на горите в ЕС и подчертава основната роля на горските стопани.

gora-planina

Горите са основен съюзник в борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Те функционират като поглътители на въглерод и ни помагат да намалим въздействието на изменението на климата, например като охлаждане градовете, предпазване от тежки наводнения и намаляване въздействието на сушата. За съжаление, горите в Европа страдат от много различни натоварвания, включително и от изменението на климата.

Защита, възстановяване и устойчиво управление на горите

Стратегията за горите определя визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и качеството и засилване на тяхната защита, възстановяване и устойчивост. Предложените действия ще увеличат поглъщането на въглерод чрез подобрени масиви, като по този начин ще допринесат за смекчаване на изменението на климата. Стратегията се ангажира със строга защита на първичните и старите гори, възстановяването на деградиралите гори и осигуряването на устойчивота им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, които горите предоставят и от които зависи обществото.

Стратегията насърчава най-благоприятните за климата и биоразнообразието практики за управление на горите, подчертава необходимостта да се запази използването на дървесната биомаса в границите на устойчивостта и насърчава ефективното използване на ресурсите.

Осигуряване на многофункционалността на горите в ЕС

Стратегията също така предвижда разработването на схеми за плащане на собственици и мениджъри на гори за предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез поддържане на части от техните гори непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), наред с други, ще бъде възможност за по-целенасочена подкрепа за горските стопани и за устойчивото развитие на горите. Новата структура на управление на горите ще създаде по-приобщаващо пространство за държавите-членки, собствениците и мениджърите на горите, индустрията, академичните среди и гражданското общество, за да обсъдят бъдещето на горите в ЕС и да помогнат за поддържането на тези ценни активи за поколенията напред.

Стратегията за горите обявява законовото предложение за засилване на мониторинга на горите, докладването и събирането на данни в ЕС. Хармонизираното събиране на данни в ЕС, съчетано със стратегическо планиране на ниво държави-членки, ще даде изчерпателна картина на състоянието, развитието в ЕС. Това е от първостепенно значение да се гарантира, че горите могат да изпълняват своите многобройни функции за климата, биологичното разнообразие и икономиката.

Стратегията е придружена от Пътна карта за засаждане на 3 милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г. при пълно зачитане на екологичните принципи – правилното дърво на точното място за правилната цел.

Комисарят по земеделие Януш Войчеховски каза: „Горите са белите дробове на нашата земя. Те са жизненоважни за нашия климат, биологично разнообразие, качество на почвата и въздуха. Горите също са белите дробове на нашето общество и икономика – те осигуряват препитание в селските райони, осигуряват основни продукти за нашите граждани и притежават дълбока социална стойност чрез тяхната природа. Новата горска стратегия признава тази многофункционалност и показва как амбицията за опазване на околната среда може да върви ръка за ръка с икономическия просперитет. Чрез тази стратегия и с подкрепата на новата Обща селскостопанска политика нашите гори и нашите лесовъди ще вдъхнат живот на една устойчива, просперираща и климатично неутрална Европа.”

Горите са основен съюзник в борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, благодарение на тяхната функция като поглътители на въглерод, както и способността им да намалят въздействието на изменението на климата, например чрез охлаждане на градовете, предпазване от силни наводнения и намаляване на сушата въздействие. Те също са ценни екосистеми, дом на голяма част от европейското биологично разнообразие. Техните екосистемни услуги допринасят за нашето здраве и благосъстояние чрез регулиране на водата, осигуряване на храни, лекарства и материали, намаляване и контрол на бедствия, стабилизация на почвата и контрол на ерозията, пречистване на въздуха и водата. Горите са място за отдих, релакс и учене, както и част от поминъка.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.