Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура е една от 10-те схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, които ще бъдат предложени на българските земеделски стопани в рамките на Стратегическия план на България за периода 2023-2027 г. Интервенцията е насочена към предприемане на целенасочени действия за подобряване на биологичното разнообразие в България посредством стимулиране поддържането на ландшафтни елементи в рамките на земеделските земи.

zemq-niva-priroda

Подпомагане по мярката могат да получат земеделските стопани, които имат право на плащане по схемата за основно подпомагане на доходи за устойчивост и поддържат в стопанствата си непроизводствени ландшафтни елементи. Видовете допустими площи са организирани в под слоеве, които са обединени в единен слой наречен Екологична инфраструктура. Видовете екологична инфраструктура обект на тази мярка са: 1.Живи плетове или Редици от дървета; 2.Отделни дървета; 3.Дървета в група; 4.Дървесни противо-ерозионни пояси; 5.Синори; 6.Влажни зони; 7.Зелени зони около водни течения; 8.Тераси. Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 591,57 евро/ха при обработваемите земи, 901,17 евро/ха при трайните насаждения и 283,77 евро/ха при постоянно затревените площи. Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 31 993 121,16 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 159 965 605,80 евро за периода 2023-2027 г. Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура заема 15.58% от бюджета за еко схемите за България за периода 2023-2027 г. и го насочва пряко към подходящи земеделски дейности и запазване на характеристиките на ландшафта, които поддържат и подобряват биологичното разнообразие в страната. Съгласно условията в еко схемата в рамките на екологичната инфраструктура се ограничава използването на продукти за растителна защита, дейностите се съобразяват с периода на гнездене на птиците с цел избягване на тяхното обезпокояване и се предприемат мерки за опазване от навлизането на инвазивна растителност. Планирано е еко схемата да спомогне за поддържане на ландшафтни елементи в земеделските земи, което да има положително въздействие върху статуса на местообитанията и видовете от дивата флора и фауна. Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура е в съответствие със завишената екологична амбиция на ОСП 2023-2027 г. и пряко таргетира една от целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. за възстановяване на площи, характеризиращи се с високо разнообразие на ландшафта.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.