Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите.

niva-zemq

Екологичните практики в интервенцията са следните: 1. Засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения, с цел на намаляване на влаганите изкуствени торове и/или 2. Поддържане на ивици, заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, върху които не се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). Еко схемата е приложима за трайни насаждения. Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. за екологична практика 1 е 114,53 евро/ха и за екологична практика 2 – 61,20 евро/ха. Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 7 483 800 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 37 419 000 евро за периода 2023-2027 г. Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е създадена в отговор на 3 потребности в рамките на Стратегическия план на България: Увеличаване на органичния въглерод в почвата; Подобряване на качеството на почвите чрез ограничаване на процесите на водна и ветрова ерозия и Продължаване на поддържането на нисък азотен и фосфорен отпечатък в почвите. Интервенцията ще има принос към индикатор R.19PR Подобряване и опазване на почвите: дял на използваната земеделска площ (ИЗП), обхваната от подпомагани задължения, благоприятни за управлението на почвите, с цел подобряване на качеството на почвата и на флората и фауната (като например намаляване на обработките, почвена покривка с култури, сеитбооборот, включително бобови култури).

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.