„Докато ключовите политики на ЕС имат за цел да запазят биологичното разнообразие и да смекчат изменението на климата, в горите тяхното въздействие е ограничено“, се казва в доклад на Европейската Сметната палата, публикуван в началото на октомври. В доклада се прави преглед на стратегията на ЕС за горите 2014-2020 г., както и на ключовите политики на ЕС в областта на горите. Предвид влошаващото се състояние на горите в Европа, Европейската сметна палата (ЕСП) посочва в своя специален доклад, че Европейската комисия е можела да предприеме по-решителни действия за опазване на горите на ЕС в области, в които Съюзът е напълно компетентен да предприема действия.

gora

Така например могат да се положат повече усилия за борба с незаконната сеч и да се подобри насочеността на мерките за горското стопанство, финансирани по линия на развитието на селските райони, както и към биологичното разнообразие и изменението на климата.

„Горите в ЕС са многофункционални и допринасят за изпълнението на екологични, икономически и социални цели, а в момента тече и процес за определянето на екологични граници, като например за използването на горите за производство на енергия“, заяви Само Йереб, член на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада.

Одиторите установяват, че средствата, отпуснати от бюджета на ЕС за горски площи, са значително по- ниски от тези, отпуснати за селското стопанство, а площта, покрита с гори и площта, използвана за земеделие, са почти идентични. Финансирането от ЕС за горското стопанство представлява по- малко от 1% от бюджета на ОСП (и 3% от разходите на ЕЗФРСР), а мерките на държавите членки са насочени главно към поддържане на биологичното разнообразие, а не към възстановяването му. Според одиторите, наличието на план за управление на горите е едно от условията за получаване на финансиране от ЕЗФРСР, но не е гаранция, че това финансиране ще бъде насочено към екологично устойчиви дейности. Освен това общата система за мониторинг на ЕС не позволява оценка на въздействието на горските мерки върху биоразнообразието или изменението на климата. Само 0,4% от операторите в ЕС проверяват дали дървеният материал е с легален произход и Комисията няма данни. Държавите членки имат различни правила и разбирания за това какво представлява незаконно изсечен дървен материал.

В публикувания доклад Европейската Сметна палата отправя три препоръки към Комисията, които да бъдат приложени до 2023 г .:

  1. създаване и прилагане на план за действие за оценка на въздействието и прилагането на мерките за опазване на горите в ЕС и разпространяване на знания сред държавите членки за това как да се адаптират горите към изменението на климата;
  2. засилване на борбата срещу незаконната сеч, като се проучи възможността за законодателни предложения за засилване на контрола върху проверките на държавите членки;
  3. да гарантира, че горските дейности, финансирани от ЕС, са в съответствие с принципите на устойчивото управление на горите и Комисията разполага със съответната информация, за да „оцени приноса на финансираните от ЕС горски мерки за биологичното разнообразие, смекчаването на изменението на климата и адаптацията“.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.