Интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“ е част от стратегическия план на България. Анализът на развитието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и данните на НСИ показват, че всяка година селата в България губят от своя човешки потенциал приблизително с 1,6%. Този процес е съпроводен с постоянно застаряване и влошаване на възрастовата структура на селското население.

rabotnici-razsad

Заплащането на труда в земеделието е по-ниско отколкото в останалата част на икономиката, което се дължи на ниската добавена стойност на единица площ, както и на заплащане в сектора, съобразено със средното за района, страната и вида на труда. През 2016 г. средно на 1 годишна работна единица (ГРЕ) в стопанство на млад фермер се падат по 20.3 ха използвана земеделска площ (при средно- 17.6 ха) и 5,5 животински единици. Въпреки, че производителността на труда в стопанствата на младите фермери е по-висока от тази в останалите стопанства, тя продължава да бъде доста по-ниска от постигнатото средно равнище на производителността на труда в ЕС-27. Анализът на развитието на селското стопанство и ХВП показва, че заедно с неблагоприятната възрастова структура на работната сила в земеделието, проблем е нейното ниско квалификационно равнище. По данни на Евростат, от всички управители на земеделски стопанства през 2007 г., 85% са с най-ниска степен на квалификационно ниво (0-2). За 10-годишния изследван период обхватът на лицата с това квалификационно равнище намалява на 72.3% през 2016 г. Този факт сам по себе си е положителен сигнал за редуциране на неквалифицираната земеделска заетост. Въпреки това, обстоятелството, че близо една трета от всички мениджъри остават без никаква квалификационна подготовка, а останалата част са с най-ниска показва, че този проблем продължава да стои с особена острота пред работната сила в отрасъла. Интервенцията допринася за специфична цел 7 от Регламента за стратегическите планове: Привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони. Специфичната цел на интервенцията е свързана с привличане и задържане на повече млади фермери в селските райони, с цел обновяване на поколенията, чрез допълнително подпомагане на техните доходи. Предвижда се подпомагане под формата на годишно необвързано плащане на допустим хектар в размер на 100 евро/ха. Плащането е добавка към базовото плащане. Годишното плащане ще бъде за всички допустими за подпомагане площи в стопанството, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост, изплатено допълнително към основното подпомагане. Подпомагането отразява нуждата от увеличаване на мотивацията на младите земеделски стопани за привличане и запазване в сектора. Подпомагането ще допринесе за устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони и ще повиши тяхната конкурентоспособност. Официалната процедура по консултациите по стратегическите планове на всички държави членки, в т.ч. и на България предстои, за окончателно приемане на плановете за земеделие за следващия програмен период.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.