Интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ в стратегическия план на България за периода 2023-2027 е предназначена да осигури директна подкрепа за доходите на българските фермери и по този начин да подпомогне тяхната устойчивост и жизнеспособност. Прилагането на тази интервенция е в съответствие с целта на Договора за функциониране на ЕС за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на земеделската общност.

rabotnici-domati-razsad

В SWOT анализа се идентифицират по-ниски нива на доходите в селскостопанския сектор в сравнение с други сектори на икономиката като слабост и се подчертава ролята на директните плащания за подкрепа на жизнеспособността. В България доходът от земеделие на зает в сектора е средно около 83% от средното заплащане в икономиката като цяло в периода 2005-2018 г. Бенефициенти по интервенцията ще бъдат активни земеделски стопани, които имат задължението да спазват стандартите за ДЗЕС и ЗИУ за да получат подпомагане. Основното подпомагане на доходите за устойчивост е предназначено за всички земеделски стопани, които извършват селскостопанска дейност и са заявили допустими за подпомагане площи през дадената календарна година. Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин на крайната дата. Общо за периода 2023-2027 г. се планира да бъдат отпуснати около 1 976 619 489 евро за основно подпомагане на доходите за устойчивост, което представлява 48,12% от средставата, разпределени за директни плащания. Средно за периода 2023-2027 планираната единична сума е около 100,39 €. Прогнозната стойност на конкретната планирана единична сума за подкрепа се изчислява като пропорция от финансовите средства за интервенцията за дадена година и очакваната допустима земеделска площ. Размерът на подпомагането за бенефициента ще бъде изчислен като произведение на единичната сума и допустимите продукти (хектари). С цел по-справедливо насочване на подпомагането е определена горна граница за размера на основното подпомагане на доходите за устойчивост, което се отпуска на земеделския стопанин за дадена календарна година. Намалява се със 100% сумата, надвишаваща 100 000 евро. Преди да се приложи този таван, от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделския стопанин за дадена календарна година ще бъдат приспаднати заплатите, свързани със селскостопанската дейност, които той действително е изплатил и декларирал, включително вноските за осигуряване. Разходите за трудови възнаграждения, включително вноските за осигуряване ще се отчитат за всички работници, които са заети в стопанството, назначени под код на икономическата дейност в областта на селското стопанство, съгласно Класификатора на икономическите дейности в България. Преди налагането на таван на плащанията разходите, които ще бъдат приспаднати за заплати и осигуровки за едно заето лице са в размер на не повече от 2,5 пъти средната брутна месечна заплата, за икономическа дейност – „Селско, горско и рибно стопанство“, определена от Националния статистически институт за годината на подаване на заявлението за подпомагане.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.