Интервенция „Плащания за малки земеделски стопани“ е планирана в стратегическия план по ОСП. Интервенцията е опростена алтернатива за плащане на кръгли суми на земеделски стопани, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. Бенефициентите на кръгла сума няма да бъдат освободени от изискванията за условност, схемата не е допълняема на другите, не би могла да бъде обвързана с животни, или с еко-схеми, като допълнителен качествен елемент, създаващ условие за по-високо плащане

pari

Интервенцията таргетира дребните земеделски стопани на ежегодна база, които са подали заявление по базовата схема. Кандидатите по схемата следва да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания, за да могат да се възползват от целевото подпомагане. По този начин ще се осъществи подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост и ще се подобри продоволствената сигурност. С оглед на уязвимостта на дребните земеделски стопани и важността на запазването им в земеделските райони, се предвижда годишно плащане под формата на еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания. Годишното плащане отразява потребността от подпомагане на доходите на земеделските стопани, с цел сближаването им със средното равнище на доходи в другите сектори в икономиката, както и необходимостта от повишаване на ефективността на подкрепата и увеличаване на икономическия потенциал на малките и средни стопанства. Според данни от SWOT-анализа, най-голям е броят на земеделските стопанства до 2 000 евро стандартна продукция (СП), които са дребни натурални стопанства без възможности за подобряване на техническата осигуреност, модернизация, пазарен достъп и без потенциал за кандидатстване за обществена подкрепа. Този сегмент е важно да бъде подкрепен, с оглед на запазването му. Следва да се вземе предвид, че към 2018 г. по данни на ИСАК кандидатите по ДЗС представляват 7,98 % от кандидатите по СЕПП, като общо те стопанисват по- малко от 0.20 % от общата площ по СЕПП. За кампания 2019 бенефициерите по ДЗС са общо 3396, като 2307 от тях са със закръгляния на плащанията до 500 евро. Средната площ, с която са кандидатствали дребните земеделски стопани е 1,55 ха. Цялата заявена площ от ДЗС е 5255 ха, или приблизително 0,15 % от обработваемите площи в България. Извън заявяването по схемата следва да се има предвид, че в стопанствата с до 10 хектара обработваема земя попада малко над 2% от обработваемите площи, а в стопанствата до 15 хектара – малко над 3% от обработваемите площи. Малката площ, която стопанисват дребните фермери, носи малък екологичен ефект, респективно- оказва незначително въздействие върху спазването на стандартите в рамките на предварителните условия. Във връзка с това, малките земеделски стопани- бенефициенти по интервенцията ще подлежат на опростена система за контрол във връзка със спазването на предварителните условия съгласно чл. 83(2) а) и чл. 83 (6) е) от Хоризонталния регламент. Официалната процедура по консултациите по стратегическите планове на всички държави членки, в т.ч. и на България предстои, за окончателно приемане на плановете за земеделие за следващия програмен период.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.