До 6 януари 2021 г. върви обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България. Предложението за промени идва от Изпълнителната агенция „Морска администрация”.

pristanishte-balchik

На основание чл. 363а от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава Задължителни правила за морските пристанища на Република България. Те регламентират:

  1. осигуряването на свободна практика;
  2. спазването на правилата за радиообмен;
  3. използването на пилотски услуги и спазване указанията на трафик-контрола за движение в районите на пристанищата;
  4. използване на влекачи в районите на пристанищата;
  5. използване на котвените стоянки;
  6. товарене, разтоварване, деклариране и маркиране на опасни и специални товари;
  7. осигуряване предпазването на околната среда от замърсяване от кораби;
  8. противопожарна безопасност;

снабдяването на корабите с горивно-смазочни материали.

Приложеният проект на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България цели:

  1. Прецизиране на разпоредбите, както поради правно-технически, така и по съвсем практически съображения, свързани с прилагането на Задължителните правила за морските пристанища на Република България в бъдеще.
  2. Обособяване на самостоятелна глава относно „Правилата за безопасност и опазване на околната среда при операции по снабдяване на кораби с гориво и/или смазочни материали (бункероване)”. Предложението за създаване на нова глава е на основание чл. 363а, т. 9 КТК и във връзка с изискванията на чл. 16б от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление на Министерския съвет № 156 от 15.07.2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 2020 г.).

Контролът по прилагането на проекта на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България е предвидено да се осъществява от заместник изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Проектът на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на акт заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

В съответствие с регламентираната в чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове възможност заинтересованите лица могат да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република Българи в 14 дневен срок от публикуването. Предложението за съкратен срок за обществено обсъждане на проекта на акт е с оглед спецификата на материята, която се регулира (урежда) и своевременното привеждане в изпълнение на правилата.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.