Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2018 г. До 28 октомври заинтересованите страни могат да изпращат становища по него.

selskostopanska-akademiq

С проекта се цели създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на Селскостопанската академия, която да създаде предпоставки за добра организация на работата и управление на процесите и ресурсите. В резултат се очаква да се повиши ефективността на управлението в Селскостопанската академия.

Прецизиране и оптимизиране на функциите на отделните административни звена в ЦА на ССА, съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от тях, за да се обезпечи по-ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ССА.
Целесъобразно управление на общата щатна численост на Академията, съобразно нуждите и обема на осъществяваните дейности в Академията.

От агроведомството обясняват, че с приемането на Закона за Селскостопанската академия и Устройствения правилник на Селскостопанската академия, се е установила нееднозначност по отношение тълкуванията за статута на бюджета на ССА. По този повод с писмо е поискано от Министерство на финансите да изрази становище относно статута на ССА, по смисъла на Закона за публичните финанси. Министерството на финансите е изразило становище, че бюджетът на ССА е със статут на бюджет на първостепенен разпоредител. В тази връзка в проекта се уточнява, че „Бюджетът на Академията е със статут на бюджет на първостепенен разпоредител по смисъла на Закона за публичните финанси”.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.