Одобрено е изменението на условията за кандидатстване по процедура BG14MFOP001-7.003 „Техническа помощ“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Процедурата има за цел да осигури ефикасното използване на ресурсите и качествено изпълнение на ПМДР и изпълнение на проектите по програмата.

mzhg-sgrada

За служителите, ангажирани с прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР дейностите, свързани с изграждането и подобряването на капацитет са ключов елемент за осигуряване на успешно управление и изпълнение на програмата, в допълнение към акцента, който се поставя върху развитието на човешките ресурси.
За обезпечаване на дейности, свързани с осъществяване на контрол по законосъобразността на процедури за избор на изпълнител, проведени от УО на ПМДР, ще са допустими разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски от работодател за щатния персонал на дирекция „Вътрешен одит“, работещ на непълно работно време, при минимум 50% заетост на персонала свързана с ПМДР.

Специфични цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ:
– да осигури дейностите по програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ПМДР, включително материално-техническото им обезпечаване;
– да повиши административния капацитет на органите, ангажирани с прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР за ефективно и ефикасно управление на Програмата;

Допустими кандидати по нея са Дирекция „Морско дело и рибарство”, Министерство на земеделието, храните и горите, Управляващ орган /УО/, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, Държавен фонд „Земеделие“ – РА, Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен Фонд „Земеделие“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Дирекция „Вътрешен одит“, Министерство на земеделието, храните и горите.

До 01.12.2021 г. кандидатите могат да участват в процедурата.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.