Неблагоприятна за производството на зеленчуци се оказва 2020 г. по данни на НСИ. Брутната продукция ще падне с 10%, което се дължи основно на свиване на физическото произво дство. На годишна база се очертава спад на производство то със 17% в сравнение с 2019 г. Цените на зеленчуците ще бъдат с 8-10% по-високи от миналогодишните.

zelenchuci

Делът на зеленчукопроизводство то в растениевъдната проду кция за 2020 г. ще остане на нива око ло 7,5%, докато в Брутната селскостопанска продукция ще е около 5,1%. Това е леко понижение от 5,2% през 2019 г.

По първоначални оценки произво дството на домати е сред най-силно засегнатите сектори в зеленчукопроизводството, където може да има до 30% спад на го дишна база. Делът на доматите съставлява около 20% от брутната продукция от
зеленчуци през 2020 г., докато го дина по-рано е възлизало на 25%.

Средните цени на дребно на пипер и краставици през 2020 г. са по-високи с около 10%. При доматите те достигат средногодишни равнища от 2,58 лв/кг, което е с -1% надолу в сравнение с 2019 г. При краставиците, средногодишните цени за 2020 г. са с 11% нагоре, достигайки 2,98 лв/кг. При зеления пипер, цените на дребно са с 8% по-високи
от 2019 г., равнявайки се на 2,50 лв/кг.

След като през м.ноември цените на едро и дребно на основните зеленчуци се повишаха осезаемо през последните два месеца слабото търсене ги понижава. За м.януари, те са 27% по-ниски при доматите на едро и 47% при краставиците за
година. При цените на дребно тези разлики на са така изразени, което се обяснява с повишените разходи в търговията на дребно и склонността й да задържа цените при ръст на цените на едро и да ги запазва при тяхното понижение.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.