Министерството на земеделието публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Заинтересованите страни могат да изпращат становища на електронен адрес: lchakrakchieva@mzh.government.bg до 31.03.2022 г.

rabotnici-pole

В съответствие с чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, новите ангажименти, които ще бъдат поемани в програмите за развитие на селските райони държавите членки определят по-кратък период – от една до три години. С тези по кратки като продължителност ангажименти се цели да се ограничи пренасянето на значителен обем поети задължения от текущия програмен период към стратегическите планове по ОСП. В тази връзка и с цел осигуряване на устойчивост и непрекъснатост на изпълняваните агроекологични дейности са предложени текстове в НИД на Наредба № 4 от 2015 г., за нови ангажименти през 2022 г. Предвидено е по всички направления по мярка 11 „Биологично земеделие“ да могат да бъда поемани нови ангажименти. Тъй като сроковете по новите ангажименти не са петгодишни, са прецизирани условията за подаване на заявления за подпомагане и плащане. Предвидено е също да отпадне ограничението, въведено с §22 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 21 от 2021 г.), поради кратката продължителност на новите ангажименти. С предложените промени се дава възможност на бенефициентите по мярката от кампания 2020 г. да увеличат площите, с които са поели многогодишен ангажимент с повече от 20 на сто, като продължителността на новият ангажимент ще е в съответствие с изискванията на настоящата кампания 2022 г.

За тази и друти промени можете да прочетете ТУК.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.