Проекти на мерките „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ и „Професионално обучение и придобиване на умения“ в Стратегическия план на новата Общо селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г., бяха представени по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони.

komputar

С прилагане на мярката „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ ще се подобри информираността на земеделските стопани за възможността им за участие в схемите и мерките за подпомагане в новата ОСП. Подпомагането ще включва и консултантските услуги за разработване на безплатни бизнес планове и управление на проекти за малки и млади земеделски стопани. Предвидено е и предоставяне на съвети по въпроси, свързани с дигитализацията и възможността за участие в проектни предложения, насочени към иновации в селското стопанство в контекста на Системата за трансфер на знания и иновации в селското стопанство.

Прилагането на мярката „Професионално обучение и придобиване на умения“ се обуславя от потребността за повишаване на професионалната квалификация на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез адаптиране на формите за трансфер на знания към специфичните секторни особености. Трансферът на знания, които обучаващите организации ще предоставят ще бъде свързан и с приноса за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, устойчиво управление на природните ресурси, опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение в т.ч. за придобиване на професионална квалификация или професионално обучение, както и придобиване на умения в областта на селското стопанство и горите. Интервенцията предвижда възможност за провеждане на краткосрочни и дългосрочни курсове, информационни семинари и демонстрационни дейности. Предвидена е възможност за различни форми на обучения в дневна, вечерна, дистанционна/онлайн/ или комбинирана форма, в зависимост от вида и продължителността им.

Обсъденото предложение предвижда като допустими бенефициенти да са организациите, които предоставят трансфер на знания и демонстрационни дейности, в т.ч. висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитни станции. За провеждане на демонстрационни дейности и информационни семинари, допустими бенефициенти са и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или опазването на околната среда или водите. Дискутирани бяха постъпилите предложения на участниците в Тематичната работна група. Те ще бъдат детайлно разгледани с цел отразяването им, подобряване качеството на изготвените интервенции и адресиране на нуждите на заинтересованите страни в сектора.

Максималният размер на допустимите разходи за един бенефициент за извършване на дейности, свързани с предоставяне на обучения чрез провеждане на курсове и семинари, за периода на прилагане на стратегическия план е 500 000 лв., а за демонстрационни дейности е 200 000 лв. Подпомагането ще се предоставя под формата на опростени разходи, като ще покрива 100% от разходите, необходими за провеждане на дейностите.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.