Министерството на земеделието, храните и горите публикува пакет документи с одобрен Годишен доклад за 2020 за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. В него има анализ на резултатите от оценката на изпълнението на ПРСР към 31.12.2020 г.

ministerstvo-na-zemedelieto

Договорените средства (без отчитане на поети бъдещи и преходни задължения по мерките с 5 годишен ангажимент от ПРСР) представляват 76.7% спрямо целия бюджет на ПРСР, или 2 220,75 млн. евро публични средства. От тях, договорените средства само по предимно инвестиционните мерки и Техническа помощ са в размер на 1 470,26 млн. евро публични средства, а общо оторизираните средства по мeрките с плащане на площ (вкл. и плащанията по М21), са в размер на 744,77 млн. евро публични средства, пише в доклада.

Съгласно информация, публикувана на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, общо договорените средства по отворените приеми по не ИСАК базираните мерки се равнява на 83,47%, което представлява 69,56 % от общия бюджет по ПРСР.

Данните показват, че изпълнението на ИСАК базираните мерки, възлиза на 626,81 млн. евро, което 57 представлява 88,79 % изпълнение на база разплатени заявления и поети ангажименти спрямо общия бюджет по мерките или 79,70 % от всички средства, предвидени в Програмата.

Информация показва, че разплатените към 31.12.2020 г. средства по ПРСР 2014-2020 представляват 54.6 % от целия наличен бюджет по Програмата, или 1 581, 16 млн. евро общо публични средства.

Следва да се обърне особено внимание на забавянето на обработката на постъпилите проектни предложения и изоставане в договарянето на не ИСАК базираните мерки. Забавянето в обработката поставя под риск успешното реализиране и разплащане на проектите, което от своя страна би имало отрицателен ефект върху постигането на заложените показатели в Програмата.

Също така, следва да бъде отчетен свободният финансов ресурс, който предстои да бъде договорен, както и този, осигурен в резултат на преходните правила във връзка с подпомагането от ЕЗФРСР. Наличието на голям обем недоговорени проекти, както и входирането на нови, в резултат на обявени приеми със свободния финансов ресурс, предполага натрупване на голям брой проектни предложения, което ще доведе до допълнително забавяне на прилагането и невъзможност за изпълнение на поетите ангажименти в срок. Администрирането на проектите и тяхното договаряне би се забавило и поради факта, че всеки един прием по дадена мярка се изпълнява по различни правила за оценка и критерии за подбор, което допълнително допринася за забавеното усвояване на средствата по ПРСР, предвид необходимостта от изготвяне и одобрение на нови вътрешни правила и процедури за прилагане и контрол по всеки отделен прием.

Необходимо е да бъдат извършени анализи, в резултат на които, да бъдат насочени допълнителни усилия за опростяване и уеднаквяване на правилата, осигуряване на административен капацитет и намаляване на административната тежест, както на етап кандидатстване, така и на етап отчитане и приключване на проектите, става ясно от доклада.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.