Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Заинтересованите страни могат да изпращат становища по него на email: ktuteva@mzh.government.bg до 23 февруари 2022 г.

vinarna

С изменението на наредбата ще се осигури прилагане на мерките за подпомагане в лозаро-винарския сектор съобразно предприетите от Европейската комисия действия за смекчаване на икономическия ефект от пандемията от COVID-19 върху нормалната земеделска и пазарна дейност в сектора.

Предложените промени в наредбата се отнасят до:
– Запазване на увеличения размер на подпомагането по мерките от програмата и през 2022 г. по следния начин: по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ помощта е 90% (вместо 75%) от направените допустими разходи; по мерки, „Инвестиции в предприятия“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта е 70% (вместо 50%); за мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Информиране в държавите членки“ помощта от Европейския съюз (ЕС) също е увеличена на 70% (вместо 50%), но в случай че бенефициер отговаря на критериите и за държавна помощ, крайният размер на помощта остава 80%. Този размер на подпомагане ще се отнася за кандидати, сключили през финансова 2022 г. договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от програмата;
– По мярка „Застраховане на реколтата“ подпомагането се увеличава на 80% от разходите за застрахователни премии, за всички видове рискове. Този размер на подпомагането от ЕС се прилага за периода от 16 октомври 2021 г. до 15 октомври 2023 г.;
– Прилагане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по облекчени правила и през 2022 г.

С изменението на наредбата ще се осигурят условия за плавен преход между подпомагането в сектора по реда на настоящата национална програма и Стратегическия план. Ще бъдат предвидени разпоредби в съответствие с приложимото европейско законодателство, които да осигурят ясни правила по отношение на сроковете за договаряне, изпълнение и изплащане на помощта. Тези условия ще важат основно за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, по които договорите за подпомагане по реда на настоящата програма следва да бъдат сключени до 31 декември 2022 г. (това изискване важи и за договорите по всички други мерки), а изпълнението на дейностите може да продължи най-късно до 15 октомври 2025 г. По тези две мерки обаче, одобрените заявители следва да изпълнят такава част от договорените дейности по двете мерки, която съответства на поне 30% от общата одобрена за финансиране сума до 15 октомври 2023 г. В този срок въпросният размер от общото подпомагане следва да бъде и изплатен на бенефициерите.

В проекта е предвидено и условие за заявителите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ през 2022 и 2023 г., които заявяват авансово плащане, същото да бъде посочено в заявлението за предоставяне на финансово подпомагане, както и в заявлението за предоставяне на авансово плащане. В противен случай (ако е посочен различен размер) заявлението за предоставяне на авансово плащане ще бъде отказано, а договорът прекратен. Това се налага поради необходимостта от оптимално управление на наличния бюджет по програмата.

Предвидено е изменение и на изискването кои две години да се взимат предвид при изчисление на средния доход при обезщетение за загуба на доход, както и изменение на изискването за продължителността на договора за наем на площите с лозови насаждения по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. И двете изменения целят прецизиране на текстовете от гледна точка на практическото прилагане на мерките.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.