Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни е публикуван от Министерството на земеделието за обществено обсъждане. Становища по него се изпращат до 11 март.

zamrazen-zelenchuk

С новия Закон за храните е необходима нова Наредбата за изискванията към бързо замразените храни. Проектът следва структурата и съдържанието на сега действащата Наредба, като са дефинирани по-ясно някои разпоредби свързани с въвеждане на европейски изисквания. Прецизират се изискванията за производството, спецификациите, представянето или етикетирането, на които следва да отговарят бързо замразените храни, за да се предлагат на пазара. Определят се също методите или правилата, които се използват за взимането на проби и измерването на температурата на бързо замразените храни. С проекта на постановление се отменят и Наредбата за специфичните изисквания към мазнините за мазане, Наредбата за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо, Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните.

Също – Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, с която в националното законодателство е транспонирана Директива 2006/141/ЕО се отменя считано от 22 февруари 2021 г.  Посочените наредби са издадени на основание чл. 4 от отменения Закон за храните и в тези случаи няма необходимост от издаване на нови национални нормативни актове, поради факта, че съответната материя е изцяло уредена на европейско ниво от действащи регламенти.

Проектът на Наредба за изискванията към бързо замразените храни определя:
1. характеристиките и наименованието на бързо замразените храни, предназначени за консумация от човека;
2. изисквания към производството на бързо замразени храни;
3. изискванията към температурата на бързо замразените храни при транспорт и съхранение;
4. начините за етикетиране и за обозначаване на бързо замразените храни;
5. реда за вземане на проби и метода за измерване на температурата на бързо замразените храни.

С оглед постигане на високо равнище на защита здравето на потребителите и правото им на информация, следва да се гарантира, че потребителите са подходящо информирани относно консумираните от тях храни. С прилагането на Наредбата ще се постигне и спазването на ясни критерии по отношение на производството, спецификациите, представянето или етикетирането на които следва да отговарят бързо замразените храни, за да се предлагат на пазара. Създават се предпоставки за повишаване на ефективността на контрола върху спазването на изискванията за обозначаване, етикетиране, предлагане, и продажба на такива храни.

 


 

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.