Основната причина за издаване на нова наредба  Съгласно новия Закон за храните е необходимо да се издаде нова Наредба в 6-месечен срок от влизането му в сила. В тази връзка Министерствот на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за хигиената на храните. До 8 март заинтересованите страни могат да изпращат становища.

magazin

Необходимо е да бъде издадена нова съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за хигиената на храните. Новата наредба ще отмени Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (обн., ДВ, бр. 10 от 2016 г.).

Целта е гарантиране на висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и че на пазара се предлагат безопасни храни.

С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.
Наредбата определя общите хигиенни изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, специфичните изисквания при транспорт на храни, както и изискванията към условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.

Проектът на наредба следва структурата на сега действащата Наредба 1 за хигиената на храните, като са добавени или допълнени някои разпоредби с цел допълване на общите изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни по отношение на проектирането и изграждането на сградите и помещенията, водопроводните и канализационните инсталации на обектите, осветлението в обектите, отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и качеството на водата с която се захранват обектите. Допълнени са и изискванията към условията за производство, преработка и дистрибуция на храни по отношение на поддържането на чистотата, поддържането в техническа изправност на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните, климатизационните и електрическите инсталации, използването на специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за работещите в обекта, както и условията за извършване на ефективна защита на обекта от насекоми и гризачи и провеждане на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

С прилагането на наредбата ще се постигне защита на потребителя по отношение на безопасността на храните и ще се гарантира пълно съответствие с правото на Европейския съюз.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.