Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз. До 4 март 2022 г. заинтересованите страни могат да изпращат коментари и становища.

seitba

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2021/1927 на Комисията от 5 ноември 2021 година за изменение на приложения I и II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на изискванията за семена от хибридна пшеница, получена чрез цитоплазмена мъжка стерилност, с която за семената от хибриднa пшеница ще се определят условия, подобни на приложимите за семената от хибридeн ечемик. По своето естество ечемикът и пшеницата са самоопрашващи се култури, произвеждани в условия на съвместно отглеждане на култури. Опитът показва, че прилагането в полеви условия на специфичната система за съвместно производство на хибриднa пшеница като Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. Spelta, съчетано с рисковете, свързани с метеорологичните условия по време на периода на цъфтеж, изисква снижаване на стандартите за сортова чистота до 85 % в случаите, когато се прилага методът на ЦМС, за да бъде възможно стабилното производство на семена при по-неблагоприятни метеорологични условия. Поради това е целесъобразно да се допусне по-ниско равнище на сортова чистота на семената от хибридна пшеница, получена чрез ЦМС, в сравнение с изискваното за други хибриди на семена.

Опитът с други семена от хибриди, получени чрез ЦМС, показва, че при въвеждането на нова производствена схема е важно да бъдат изпитани действащите технически изисквания. Поради това изискванията за сортовете следва да се прилагат временно до 31 август 2029 г., за да се даде възможност на селекционерите да адаптират производството на хибридна пшеница в система за съвместно култивиране. Такъв подход е необходим, за да се сведат до минимум рисковете от тази производствена схема и да се предоставят на земеделските стопани нов вид сортове пшеница. Този срок следва да бъде достатъчен, за да позволи на селекционерите и сертифициращите органи да придобият необходимите знания за прилагането на техническите изисквания за производството на семена от хибридна пшеница и да преразгледат тези изисквания.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.