Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки. Заинтересованите страни могат да изпращат становища на електронен адрес: IDimitrova@mzh.government.bg до 23 февруари 2022 г.

vitamini

С проекта се цели определяне на видовете екстракционни разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, критериите за чистота на екстракционните разтворители, максимално допустимите количества на остатъци от екстракционни разтворители във или върху храни или хранителни съставки, както и информацията, свързана с разтворителите, която се отбелязва върху опаковката на продуктите и в съпровождащата ги документация.

Разпоредбите в проекта на наредба са прецизирани и са съобразени с настъпилите промени в правото на Европейския съюз, както и в националното законодателство, и по-специално Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига.

Съгласно проекта, екстракционен разтворител е разтворител, който се използва за извличане на вещества при екстракционен процес по време на преработката на суровини, храни или хранителни съставки, след което се отстранява. При този процес остатъци от разтворителя или негови разпадни продукти могат да останат във или върху храните или хранителните съставки неволно по технически неизбежни причини.

В проекта на наредба са посочени екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, като тяхната употреба не трябва да води до наличие на остатъци от тях или техни разпадни продукти в храните в количества, опасни за здравето на потребителя.

Проектът на наредба не се прилага по отношение на екстракционни разтворители, използвани при производството на добавки в храни, витамини или други добавки за храни, освен ако тези добавки и витамини са посочени в приложенията, както и екстракционни разтворители и храни, предназначени за износ за трети страни.

С проекта се транспонира акт на Европейския съюз и се цели да бъдат регламентирани определени изисквания към екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки.

В проекта са регламентирани и изискванията към етикетирането на екстракционни разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки.

Предвижда се постановлението да влезе в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, тъй като е необходим срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към изискванията на наредбата.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.