Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. С актуализирането на текстовете на наредбата, разпоредбите ѝ ще съответстват на правото на Европейския съюз и националното законодателство. До 20 септември заинтересованите страни могат да подават становища.

pochva-motika

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2021/746 в националното законодателство. С въвеждането на директивата и приемането на наредбата ще се даде възможност за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за отделни култури, или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на CPVO. Също така, с проекта на наредба ще се актуализират някои ботанически наименования на растения, които са включени в протоколите за изследване за РХС. Освен това, с проекта на наредба се правят и някои промени, свързани с привеждане на текста на наредбата в съответствие със Закона за посевния и посадъчния материал и се актуализират количествата семена от коноп, необходими за изпитване за биологични и стопански качества (БСК). Методиката за сортоизпитване за БСК е актуализирана в съответствие с Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (обн., ДВ, бр. 25 от 2018 г.), като за направление за семена за фураж и храна се изискват много по-малки количества семена за изпитване. Предлага се, също така, срокът за подаване на заявление за сключване на договор за сортоизпитване да се намали от един месец на десет работни дни преди посочените крайни срокове, тъй като срокът е неизпълним за заявителите, например, за ранните пролетни култури заявлението за сортоизпитване за РХС/БСК трябва да бъде получено в ИАСАС до 15 декември, а резултатите от полските опити се изпращат на заявителите до 20 декември.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.