Министерството на земеделието, храните и горите публикува актуални насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

list

Допустим кандидат по настоящата процедура е Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Подпомагането по процедурата е насочено към създаване на консултантски капацитет на общинско ниво чрез разширяване на териториалния обхват на НССЗ посредством създаване на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги.

Чрез повишаване на консултантския капацитет на НССЗ и разширяване на териториалния обхват на предоставяните съветнически услуги се цели да се осигури достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени консултантски услуги свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанствата.

С изпълнението на дейностите по процедурата:
– ще се улесни достъпа на малките земеделски стопанства до съветнически услуги;
– ще се подобри капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации;
– ще се повиши квалификацията и управленските умения на земеделските производители, тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска в стопанствата им.

По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за едно проектно предложение. Максималният размер на безвъзмездната помощ за кандидата за целия период за прилагане на процедурата възлиза на 11 734 800 лв. Максималният размер на допустимите разходи за създаване и функциониране на един мобилен офис, включен в проектно предложение, е не повече от 500 000 лв. В този максимален размер не се включват разходи за координатори на регионално и централно ниво, предвидени по проекта.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.