Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и минималните изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните. До 5 май заинтересованите страни могат да изпращат становища по него.

cirkovi-kone

Представеният проект на Наредба има за цел да регламентира минималните изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните. Уредени са общите минимални изисквания за отглеждане на животните, храна и вода, обслужващ персонал, ветеринарномедицинско обслужване и транспортиране, съобразно хуманното отношение и етика към животните, опазване на здравословното им състояние и удовлетворяване на техните биологични изисквания.

Чрез разписване на минималните изисквания към вътрешните и външни съоръжения на обектите по местодомуване на животните, транспортните клетки и съоръженията на животните по време на гастрол се постига удовлетворяване на техните физиологически и поведенчески особености при транспортирането и настаняването им за отглеждане и гастрол, минимизиране на стреса, защита и хуманно отношение, и други. Специфичните изисквания за отглеждане на животни в обектите по местодомуване засягат питомни хищници от семейство порови, питомни кучета и котки, питомни копитни бозайници, питомни зайци и гризачи, птици и влечуги, китоподобни (вид афала и обикновен делфин), като по този начин се цели да бъдат обхванати групите животни, които се отглеждат и участват в циркове, вариетета и други увеселителни заведения.

Към проекта на Наредба са включени девет броя приложения с конкретни изисквания към местата за настаняване на специфичните групи животни, откритите и закрити участъци, в които са настанени копитните бозайници и хищници, размери на помещения, боксове, клетки и заграждения за настаняване на кучета, честота на осигуряване на достъп до храна на котки и кучета според възрастта им, минимални изисквания към площта на отглеждане на зайци и гризачи, минимални размери на басейните и изисквания към водата в делфинариумите и съотносимата документация, която се води в цирковете, вариететата и други увеселителни заведения. Приложенията имат за цел да дадат насоки и да улеснят в максимална степен работата на заинтересованите страни, както и да подобрят тяхната отчетност и контрол.

С проекта на Наредба са регламентирани и изискванията при работа с животните, дресура, репетиции и участие в представления, което е особено важно и има за цел опазване на тяхното здраве, благосъстояние, естествено поведение и защита от наранявания и злополуки.

Посочени са компетентните органи и осъществявания контрол от страна на Регионалните инспекции по околната среда и водите и Областните дирекции по безопасност на храните, предвид компетенциите им съгласно Закона за защита на животните. Осъществяваният контрол от страна на компетентните органи, на база проверка за съответствие с изискванията на подзаконовия нормативен акт, ще допринесат за по-добър надзор върху тези обекти, условията в тях, както и подобряване хуманното отношение и здравеопазване на животните, участващи в представления.

За действащите циркове, вариетета и други увеселителни заведения е предоставен срок до 5 години да се приведат в съответствие с новите изисквания на Наредбата, като за делфинариумите срокът е до 10 години.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.