Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 20.001 по мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с която се правят изменения в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

komputar

В периодът на прилагане на мярката възниква необходимост от следните изменения в Насоките за кандидатстване и Условията за изпълнение (и техните приложения):
– промяна Раздел 12 „Допустими кандидати“ от Условията за кандидатстване – бенефициентът: Управляващ орган на ПРСР е променен на: Министерство на земеделието. Промяната е отразена и в проекта на 12-то изменение на ПРСР, в текста на мярка 20 „Техническа помощ“. С промяната се цели постигане на по-широко прилагане на дейностите от мярката като цяло и конкретно в частта на дейностите, свързани с подготовката на следващия програмен период, а именно: за целите на подготовката на СПРЗСР за периода 2023-2027 г., Управляващият орган на ПРСР активно си взаимодейства с редица звена в МЗм. С промяната значително ще се улесни и подобри процеса по програмиране за периода 2023-2027 г. и съответно – ще се подобри процеса по прилагане на мярката и усвояването на средствата по мярката. Предложеното изменение урежда и въпроса МЗм да сключва договори по реда на ЗОП, като възложител от една страна и като бенефициент от друга. По тази начин се намалява и административната тежест;
– промени в текстовете и на двата документа (и техните приложения), направени в резултат на препоръки от одитен доклад 21 RD 20 01 „С. Райони – Финансиране на техническа помощ“ от дирекция „Вътрешен одит“ на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Проектът на документите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19 април 2022 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.