Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Измененията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Програмта, осигуряване на оптимален механизъм за подпомагане на сектора и за постигане на заложените стратегически цели за развитие и устойчиво управление на дейността в него. Заинтересованите страни могат да изпращат становище до 27 май 2021 г.

grozde

С изменението и допълнението на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. ще се осигури възможност за гроздопроизводителите, които желаят да усъвършенстват своята дейност и да постигнат по-добри икономически резултати от нея, да се възползват от финансово подпомагане за създаване на високо ефективно и модерно лозарско стопанство. Разширяването на обхвата на допустимите за подпомагане елементи (операции) по дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ е стъпка към постигане на цялостната стратегическа цел, заложена в програмата – повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор и внедряване на модерни и усъвършенствани методи на управление на дейността на гроздо- и винопроизводителите.

В проекта е предвидено удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от Ковид пандемията затруднения при набавянето на всички изискуеми документи, които следва да бъдат приложени към заявлението.

Предвидени са и технически корекции в разпоредбата, отнасяща се до подаването на заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Целта на тази корекция е да се прецизира текстът за изискуемите документи.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най-популярната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Тя е насочена към производителите на винено грозде, които желаят да модернизират своето стопанство, чрез създаване на лозови насаждения с високо конкурентни сортове винено грозде, създаване на лозя в благоприятни за отглеждането райони в страната и чрез подобряване на техниките за управление на лозята. Всички дейности по мярката целят устойчиво и високо ефективно управление на лозарските стопанства за постигане на конкурентни икономически показатели.

Дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ е възможност за създаване на високо рентабилно отглеждане на винени сортове лозя. Изграждането на ефективна и модерна капкова система за напояване на лозето е предпоставка за добиване на качествена суровина за производство на вино от най-висок клас. В резултат на прилагането на мярката е идентифицирана необходимост от разширяване на обхвата на допустимите за подпомагане елементи (операции) по дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, така че да се гарантира създаването на усъвършенствани системи за управление на лозарските стопанства, които да допринесат за тяхната висока конкурентоспособност и модернизация. Тази необходимост от разширяване на обхвата на дейността налага изменение на нормативната уредба.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.