Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов. До 5 май заинтересованите страни могат да изпращат становища по него. С предложения проект се цели да бъдат уредени условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, за съставяне и предаване на документ за първа продажба, декларация за приемане и документ за транспорт, както и общите стандарти за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов.

ribi

Условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, както и за съставяне и предаване на документ за първа продажба, декларация за приемане и документ за транспорт, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Наредба № 4 от 2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми не е актуализирана, изменяна и допълвана. Налице е установена необходимост от привеждане на нормативната уредба в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

С Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2020 година C(2020) 1858 final е определен План за действие за преодоляване на недостатъците в българската система за контрол в рибарството. Заложените в него мерки за изпълнението му изискват приемането на нови или адаптирането на някои съществуващи правни норми. В тази връзка е и предвиденото в проекта на подзаконов нормативен акт задължение на регистрираните купувачи и центровете за първа продажба, които имат годишен оборот през предходната година над 391 166 лв. (равностойността на 200 000 EUR) да изпращат информацията от документа за първа продажба или декларацията за приемане по електронен път в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в срок до 24 часа от осъществяване на продажбата или приемането. По този начин ще се гарантира спазване на изискванията на чл. 62, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Необходимостта действащите разпоредби да се приведат в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите и относимото право на Европейския съюз по отношение на общата организация на продуктите от риболов обуслови значителен по обем изменения и допълнения, поради което се предвижда предложения проект на Наредба за реда и условията за осъществяване на първа продажба от продукти от риболов да отмени действащата към момента Наредба № 4 от 2006 г.

Очаква се проектът на нормативен акт да доведе до консолидиране на подзаконовата нормативна уредба по отношение на условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов със Закона за рибарството и аквакултурите и относимото европейското законодателство.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

One thought on “Обсъждане на Наредбата за първа продажба на риба”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.