Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане проект на Стратегията за биологичното разнообразие на Република България. До 6 ноември заинтересованите страни могат да изпращат становища. Стратегията за биологичното разнообразие на Република България (СБРРБ) е основен
стратегически документ, чрез който се определят средносрочните цели и приоритети,
свързани с опазване на биологичното разнообразие представляващо национално и световно природно наследство.

peperuda-priroda

Стратегията има интегриран характер, който се обуславя от една страна от прякото въздействие на документа върху социално-икономическите процеси, протичащи в рамките на националното пространство и неговите съставни части, а от друга с необходимостта от реализацията на дейности в различните сектори на икономиката и обществото.

Като стратегически документ, СБРРБ се явява основния свързващ и координиращ
елемент между действащите стратегическите планови документи на национално, регионално, областно и общинско ниво, които определят развитието на страната в средносрочен и дългосрочен план. Тя надгражда, допълва и актуализира целите и задачите на предходната Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие , въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на биологичното разнообразие и идентифицираните потенциални заплахи и проблеми в средносрочен план.

СБРРБ се явява и основен референтен документ, определящ рамката за приоритетните
действия и направления, свързани с опазване на биологичното разнообразие на България с хоризонт 2030 г. и след това. Към стратегията се изготвя Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси. Планът е разработен за период от 5 години, след което подлежи на актуализация (за следващия 5-годишен период), като включва мерките за постигане изпълнение на дефинираните в стратегията национални цели.

В настоящата стратегия са отразени всички основни ангажименти на страната ни като член на ЕС, в контекста на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., чиято основна задача е свързана с ограничаване на основните фактори, предизвикващи загуба на биологично разнообразие. СБРРБ отразява поетите от България конкретни ангажименти, свързани с изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН до 2030 г., приети на 70-то Общо събрание на ООН на 25 септември 2015 г., както и Визията до 2050 г. на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011-2020 към Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) , насочена към „живот в хармония с природата“ и „свят, в който биологичното разнообразие е опазено, оценено и използвано рационално, предоставяйки жизненоважни за всички хора ползи.“ На тази основа е определена и главната цел на документа, която е свързана с осигуряването на адекватна и ефективна обща стратегическа и политическа рамка за устойчиво преодоляване на загубата на биологично разнообразие, като същевременно мотивира неговото опазване и подобряване. Стратегията също така цели да определи основните цели и задачи, които следва да бъдат изпълнени в следващото десетилетие и да формулира конкретни мерки и действия, чиято реализация ще гарантира изпълнението на нейните цели.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.