Министерството на земеделието публикува за обществето обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното. На адрес m.bojilova@eavw.com заинтересованите страни могат да изпращат становища до 10 юни 2022 г.

loze

След проведена комуникация с Европейската комисия и направен анализ на отправените от тях бележки, както и след идентифициране на основни слабости и трудности, съществуващи към момента в резултат на прилагането на действащия Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Република България е поела ангажимент да подготви нов законопроект, съобразен с Европейското законодателство и проблемите, предизвикани от спецификите на националната организация в сектора. До момента предложените промени в законодателството, чрез проект на нов ЗВСН не са реализирани, което налага приемане на Тарифа за таксите, съгласно сега действащия закон. Прилаганата в момента Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното е приета с ПМС № 337 от 2006 г. на основание § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН 1999 отм.). Създалата се ситуация води до установяване на специфични проблеми, свързани с дейността на специализираната администрация, отговаряща за прилагането на закона и невъзможността за събиране на предвидените такси за извършваните административни дейности и услуги. Стойностите в досега действащата тарифа не са актуализирани и привеждани в съответствие с действащите пазарни цени повече от 10 години.

Приемането на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по лозата и виното, ще даде възможност да бъдат събирани ефективно, предвидените в ЗВСН такси.

Предвижда се да бъдат въведени нови такси за следните услуги:
– за издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се в случай, че държавата вносител е въвела такова изискване);
– за заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде;
– за разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители);
– за разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители);
– за издаване на удостоверение по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗВСН за производство на сортово вино.

Актуализирани са таксите, събирани от ИАЛВ за извършване на физико-химичен и/или микробиологичен анализ, като те са увеличени спрямо утвърдените стойности в сега действащата тарифа. Промяната е обусловена най-вече от увеличените разходи за консумативи и разходите, свързани с издръжката на тази дейност.

Вино- и гроздопроизводителите ще заплащат такси за предвидените в ЗВСН услуги, но не се очаква това да доведе до съществена финансова тежест за производителите.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.