Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на „Проектни предложения от „Напоителни системи“ за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

napoqvane

Процедурата за инвестиции във водоразпределителната мрежа ще се фокусира върху възстановяването на съществуващата инфраструктура по начин, който съчетава внедряването на оптимизирани съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани.

По подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ ще се подпомагат проекти за възстановяването на съществуващата инфраструктура по начин, който съчетава внедряването на оптимизирани съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани чрез:
a) По–ефективното използване на водата за поддържане на доброто състояние на водните тела;
b) Насърчаване на икономии на вода и енергийно ефективни технологии;
c) Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода и смекчаване на натиска от климатичните промени.

Проектите по подмярката трябва да се изпълняват на територията на Република България. Подпомагат се проектни предложения, подадени от „Напоителни системи“, в качеството му на оператор, предоставящ услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 107 180 674,51 лв.

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 9.5.2022 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Обръщаме внимание, че на този етап в ИСУН2020 и на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.