Центърът за оценка на риска по хранителната верига представи научно становище относно риска от повторно възникване на заболяването Заразен нодуларен дерматит (ЗНД) на територията на България. Става ясно, че през 2018, 2019 и 2020 години у нас и в страните от Балканския Полуостров с изключение на азиатската част на Турция (Анадол) не са докладвани огнища на болестта.

zarazen-nodularen-dermatit

Заразният нодуларен дерматит по говедата (Lumpy skin disease, LSD) е вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения на лимфната система (лимфоаденопатия), оток на подкожната тъкан и мукозите на вътрешните органи. Свързано е с образуване на възловидни, проминиращи кожни образувания, възли (нодули). Причинява се от шарков вирус от рода Capripoxvirus на семейство Poxviridae (Buller K.M. и сътр., 2005). Lumpy skin disease virus (LSDV) е много близък в антигенно отношение с шарковите вируси по овцете и козите и в същото време e различен от тях. Прототипният на ЗНД вирус, наричан е още Neetling е изолиран през 1944г. в Южна Африка. ЗНД е заболяване, което се проявява епизоотично или спорадично, а в определени региони е ензоотично.

Принципно ЗНД предизвиква клинично изразено заболяване само при говедата и азиатския воден бивол, като само някои щамове на вируса могат да се реплицират в организма на овцете и козите. Освен това ролята на дивите преживни животни в епизоотологията на болестта все още не е добре изяснена, макар и да са установени антитела при жирафи и газели в Африка. Огнища на ЗНД обикновено се появяват по време на период на висока активност на кръвосмучещите насекоми, особено през летните месеци. Заболяването LSD е признато като основна заплаха за говедовъдния сектор със значително въздействие върху поминъка и продоволствената сигурност, особено сред дребните собственици на животни. То е включено и в списъка на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), чието отсъствие може да предостави търговски предимства. LSD не е зоонозна болест и следователно не създава пряк риск за човешкото здраве. Предимствата от ефективния контрол на заболяването LSD трябва да бъдат балансирани спрямо разходите на прилаганите контролни мерки.

Опитът от последните години показа, че ваксинирането на говедата с живи, атенуирани ваксини е най-ефективният начин да се предотврати разпространението и перзистирането на вируса и трябва да се комбинира с контрол върху движението на възприемчивите животни. Ваксинацията срещу LSD в Р. България започна на 28 април 2016 г. В продължение вече на 5 години у нас се извършва поголовна ваксинация на ЕПЖ с жива атенюирана хомоложна ваксина на основата на щам Neetling.
Постоянната група от експерти по болестта Заразен нодуларен дерматит (LSD) за Югоизточна Европа по Глобалната мрежа за прогресивен контрол на трансграничните болести по животните (GF-TADs) препоръча на всички страни в Югоизточна Европа, засегнати или изложени на риск от LSD да си сътрудничат за изготвяне на регионална пътна карта за изходна стратегия (“exit strategy”) и спиране на поголовните ваксинации срещу LSD след 2018 г. въз основа напредъка в борбата и подобряване на епизоотичната обстановка, на опита, натрупан в региона през предходните години, и на основата на най-новата налична научна информация и дадените от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) препоръки.
Центърът за оценка на риска по хранителната верига на България (ЦОРХВ), използвайки оценките на риска и препоръките на Европейския орган за безопасност на харните (ЕОБХ) и GF-TADs, на ФАО и OIE по въпросите за изготвяне на регионална пътна карта за изходна стратегия (“exit strategy”) и спиране на поголовните ваксинации срещу LSD в Р. България си постави за цел да:
– оцени най-подходящата продължителност на кампанията за ваксиниране в Р. България срещу LSD при използване на живи хомоложни атенюирани ваксини на основата на щама Neetling, за постигане на траен противоепизоотичен ефект за липса на циркулация на вируса на LSD за покриване критериите и възстановяване на статуса на страна „свободна“ от заболяването по критериите на OIE;
– оцени вероятността от повторение на LSD в засегнатите от LSD райони, след прекратяване на ваксинацията срещу LSD, като се има предвид възможната устойчивост на вируса на LSD (LSDV) в тези области и възможната заплаха, породена от огнища, възникващи в съседни държави или близки или по-далечни региони;
– оцени ефективността на различните системи за надзор (активен или пасивен) и всички компоненти на надзора, като вид проби, които трябва да бъдат събирани, честота на вземане на проби, използвани диагностични методи и т.н., които сигурно и трайно да заменят поголовната ваксинация на ЕПЖ в страната като резултатите от него подкрепят устойчиво и трайно статута на страната като „свободна“ от заболяването по критериите на OIE.

Становището на ЦОРХВ можете да прочетете ТУК.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.