Министерството на земеделието публикува заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за определяне на период на прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

kozi-seno-ferma

Периодът на прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода по реда на Наредба № 4 от 2017 г. е с начална дата 11 април 2022 г. и крайна дата 13 май 2022 г. включително.

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е до размера на наличния бюджет по мярката, но не по-малко от левовата равностойност на 7 000 000 евро.

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ в направление Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ – прием 2022.

Стопаните следва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. За временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, е необходимо в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД. За животните от вида телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг.”.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.