Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Доклад за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027, както и самата Програма работен вариант 2. Срокът за подаване на становища от заинтересованите страни е до 17:00 часа на 21 февруари 2022 г. на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

mzhg-sgrada

В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за консултации с обществеността доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

ПМДРА 2021-2027 г. включва следните специфични цели (СЦ):
СЦ 1.1: Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности.
СЦ 1.2: Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2.
СЦ 1.3: Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на временно преустановяване на риболовните дейности.
СЦ 1.4: Насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с ННН риболова, както и на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието.
СЦ 1.5 Допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми.
СЦ 2.1: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, по-специално чрез укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план.
СЦ 2.2: Насърчаване на предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването на тези продукти.
СЦ 3.1: Интервенции, които допринасят за осигуряването на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони и за насърчаването на устойчивото развитие на общностите, занимаващи се с риболов и аквакултури.
СЦ 4.1: Интервенции, които допринасят за укрепването на устойчивото стопанисване на моретата и океаните чрез насърчаване на знанията за морската среда, морското наблюдение или сътрудничеството в областта на бреговата охрана.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.